JAREK PUCZEL  
 

  prace / works   wydarzenia / events
galerie
/ galleries
 kontakt / contact
  art bio-pl                               
                             "Die Zeit", 08.06.2017, obraz Para w artykule "Wir haben uns verwählt", Niemcy
                             "Die Zeit", 06.08.2017, work Couple in the article "Wir haben uns verwählt", Germany

                             
                                     
                                     
"Consent" sztuka teatralna Niny Raine, Zakochani (6) jako obraz promujący przedstawienie,
                             National Theatre London, od 28 Marca do 17 Maja 2017
                                      "Consent" play by Nina Raine, work Lovers (6) as a campaign artwork for a play,
                                       National Theatre London, UK, 28 March to 17 May 2017


                                                              
                              ROBERT FONTAINE GALLERY, MIAMI

                                       Projekcja (1) w scenografii sztuki "Dolce vita" - Teatr Telewizji TVP z cyklu "Teatroteka"
                                       Projection (1) on the stage design "Dolce vita" - Television Theatre TVP, Warsaw, Poland                                           
                               Interview with Jarek Puczel, by Casey Webb, 2016