Niewidzialny cz³owiek (2) / Invisible man (2)
60x70 cm, olej na p³ótnie / oil on canvas